MDcentrum

Papy asfaltowe

Papy asfaltowe są jednym z najlepszych materiałów stosowanym jako hydroizolacja dachów płaskich. Głównie ze względu na stosunkowo prosty sposób montażu i konserwacji oraz długi okres użytkowania. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele gatunków pap asfaltowych, które dzieli się przede wszystkim ze względu na rodzaj wkładki nośnej (odpowiedzialnej za przenoszenie naprężeń) oraz na rodzaj masy asfaltowej (odpowiedzialnej za wodoszczelność).

Ze względu na rodzaj masy asfaltowej, rozróżnia się papy oksydowane i modyfikowane. Głównymi modyfikatorami stosowanymi na skalę przemysłową są: ataktyczny polipropylen (APP) oraz kauczuk styren-butadien-styren (SBS).


Papy modyfikowane APP nadają się głównie do stosowania w strefach klimatycznych, gdzie panują wysokie temperatury, natomiast dla rejonów o umiarkowanym klimacie, jak Polska, najlepszym modyfikatorem pozostaje SBS. Wynika to ze specyfiki obydwu modyfikatorów. Rodzajów SBS stosowanych przy produkcji pap jest bardzo wiele.

Modyfikacja poprawia wiele parametrów asfaltu. Najbardziej znanymi są parametry temperaturowe jak giętkość oraz temperatura spływania, wyznaczają tzw. zakres elastyczności pap. Należy jednak pamiętać, że zakres stosowania nie pokrywa się z zakresem elastyczności, ani z zakresem użytkowania. Temperatura giętkości nie jest minimalną temperaturą układania. Informuje ona jednak, że im ten parametr jest niższy, tym większa pewność, że podczas rozwijania rolek papy na jaj powierzchni nie pojawią się mikropęknięcia.

Temperatura układania
Pap oksydowanych nie należ układać w temperaturze niższej niż +5°C, a pap modyfikowanych w temp. poniżej 0°C. Jeśli papa w okresie jesienno-zimowym składowana jest w miejscu nieogrzewanym i ulegnie wychłodzeniu, to przynajmniej jeden dzień przed jej ułożeniem powinna być przeniesiona do pomieszczenia ogrzewanego i wynoszona na zewnątrz bezpośrednio przed montażem.

Dolna temperatura użytkowania
Parametr giętkości nie określa dolnej granicy użytkowania. Papy oksydowane (giętkość: 0°C) skutecznie zabezpieczają dach nawet w okresie mrozów, jest ona jednak bardziej narażona na uszkodzenia mechaniczne, niż papa o poprawionej giętkości.

Temperatura spływania określa odporność asfaltu na wysoką temperaturę. Temperatura mięknienia (PiK) masy asfaltowej jest od niej nieco wyższa. Dodatkowo w porównaniu z papą oksydowaną, aby zgrzać papę z SBS należy dostarczyć więcej energii cieplnej.

Trwałość – odporność na starzenie się papy. Starzenie - jest to naturalny proces, który dotyczy wszystkich tworzyw opartych na bazie ropy naftowej. Modyfikacja asfaltu opóźnia ten proces, poprzez zmianę właściwości fizykomechanicznych asfaltu.

Jednym z najważniejszych parametrów, związanych z trwałością jest „ciągliwość” masy asfaltowej. Wydłużenie dla asfaltu oksydowanego wynosi kilkadziesiąt procent, modyfikowanego APP ponad 100%, a dla asfaltu z SBS: 1600-2000%. Papy modyfikowane SBS są znacznie odporniejsze na zmiany naprężeń mechanicznych (związanych z ruchami konstrukcyjnymi, chodzeniem po papie oraz związanych z rozciąganiem i kurczeniem papy podczas dobowych zmian temperatur). Warto wspomnieć, Papy modyfikowane SBS są dużo bardziej odporne na gradobicie, ponieważ po uderzeniu nie dochodzi do tworzenia mikrouszkodzeń.

O wydłużalności pap decyduje przede wszystkim elastyczność wkładki nośnej. Wydłużalność pap na osnowie poliestrowej, najbardziej elastycznej ze stosowanych, wynosi ponad 40% (ok. 50-70%), natomiast pap na welonie szklanym - ok. 3%. Najistotniejszą sprawą jest więc dobór odpowiedniego rodzaju wkładki nośnej do projektowanego, bądź remontowanego budynku. 

źródło: WARSTWYDACHY i ŚCIANY numer 1'2009